زبان
  • جستجو...

گریدهای تولیدی

تعداد گریدهای دانش فنی بهلری: 160

تعداد گریدهای طراحی شده فولادآلیاژی ایران: 235

مجموعا در حال حاضر قابلیت تولید 395 گرید فولاد آلیاژی در شرکت فولاد آلیاژی ایران وجود دارد که در صورت نیاز مشتریان گریدهای جدید بر اساس استانداردهای بین المللی و داخلی قابلیت طراحی و تولید دارد.

 

 

No.

 IASCO
sym.

DIN

گروه فولادی

werkstuff
No.

BOHLER

 
 
 

1

0323I

USD7

 جوشکاری

-

 

 

2

5425I

~S2MO

 جوشکاری

-

 

 

3

1274S

~CK101

ابزار سرد کار

~1.1274

 

 

4

1525S

C80W1

ابزار سرد کار

1.1525

K980

 

5

1545S

C105W1

ابزار سرد کار

1.1545

K990

 

6

1730S

C45W

ابزار سرد کار

1.1730

K945

 

7

1740S

C60W

ابزار سرد کار

1.1740

K960

 

8

1744D

C67W

ابزار سرد کار

1.1744

 

 

9

1830S

C85W

ابزار سرد کار

1.1830

K985

 

10

2004I

~85Cr1

ابزار سرد کار

-

 

 

11

2007I

~70Cr2

ابزار سرد کار

-

 

 

12

2063S

145Cr6

ابزار سرد کار

1.2063

K505

 

13

2067S

102Cr6

ابزار سرد کار

1.2067

K200

 

14

2080S

X210Cr12

ابزار سرد کار

1.2080

K100

 

15

2086S

X290Cr12

ابزار سرد کار

1.2086

K102

 

16

2101S

62SiMnCr4

ابزار سرد کار

1.2101

K245

 

17

2103D

58SiCr8

ابزار سرد کار

-

 

 

18

2108S

90CrSi5

ابزار سرد کار

1.2108

K240

 

19

2208D

31CrV 3

ابزار سرد کار

1.2208

 

 

20

2210S

115CrV3

ابزار سرد کار

1.221

K510

 

21

2243D

61 CrSiV 5

ابزار سرد کار

1.2243

 

 

22

2312D

40CrMnMoS 86

ابزار سرد کار

1.2312

 

 

23

2327S

86CrMoV7

ابزار سرد کار

1.2327

K310

 

24

2363S

X100CrMoV5-1

ابزار سرد کار

1.2363

K305

 

25

2379S

X155CrVMo12-1

ابزار سرد کار

1.2379

K110

 

26

2419S

105WCr6

ابزار سرد کار

1.2419

K465

 

27

2436D

X210CrW 12

ابزار سرد کار

1.2436

 

 

28

2436S

X210CrW12

ابزار سرد کار

1.2436

K107

 

29

2510S

100MnCrW4

ابزار سرد کار

1.2510

 

 

30

2516S

120WV4

ابزار سرد کار

1.2516

K405

 

31

2542S

45WCrV7

ابزار سرد کار

1.2542

K450

 

32

2550S

60WCrV7

ابزار سرد کار

1.2550

K455

 

33

2601S

X165CrMoV12

ابزار سرد کار

1.2601

K105

 

34

2631S

X50CrMoW9-1-1

ابزار سرد کار

1.2631

K300

 

35

2767S

X45NiCrMo4

ابزار سرد کار

1.2767

K600

 

36

2770S

85NiV4

ابزار سرد کار

1.2770

K630

 

37

2842S

90MnCrV8

ابزار سرد کار

1.2842

K720

 

38

3401S

X120Mn12

ابزار سرد کار

1.3401

K700

 

39

9006S

~X50CrVMo5-1

ابزار سرد کار

~1.2345

K306

 

40

9007S

 -

ابزار سرد کار

  -

K451

 

41

9008S

 -

ابزار سرد کار

-

K460

 

42

9009S

~50NiCr13

ابزار سرد کار

~1.2721

K605

 

43

9010S

 -

ابزار سرد کار

 -

K614

 

44

9011S

~ C45W

ابزار سرد کار

~1.1730

K950

 

45

2345S

X 50 CrVMo 5-1

ابزار گرم کار

1.2345

K306

 

46

2323S

48CrMoV67

ابزار گرم کار

1.2323

W326

 

47

2344D

X40CrMoV 5 1

ابزار گرم کار

1.2344

 

 

48

2344S

X40CrMoV5-1

ابزار گرم کار

1.2344

W302

 

49

2365S

X32CrMoV3-3

ابزار گرم کار

1.2365

W320

 

50

2567S

X30WCrV5-3

ابزار گرم کار

1.2567

W105

 

51

2581S

X30WCrV9-3

ابزار گرم کار

1.2581

W100

 

52

2713S

55NiCrMoV6

ابزار گرم کار

1.2713

W501

 

53

2714S

56NiCrMoV7

ابزار گرم کار

1.2714

W500

 

54

2740D

28 NiCrMoV 10

ابزار گرم کار

1.2740

 

 

55

2886S

X15CrCoMoV10-10-5

ابزار گرم کار

1.2886

W705

 

56

5437D

70MoMn 10 4

ابزار گرم کار

1.5437

 

 

57

6356S

X2NiCoMoTi-18-12-4

ابزار گرم کار

1.6356

W725

 

58

6358S

~X2NiCoMo18-9-5

ابزار گرم کار

1.6358

W720

 

59

6359S

X2NiCoMo18-8-5

ابزار گرم کار

1.6359

W721

 

60

7783S

X41CrMoV5-1

ابزار گرم کار

1.7783

W301

 

61

9019S

~X45CoCrWV5-5-5

ابزار گرم کار

~1.2678

W108

 

62

9020S

~X38CrMoV5-1

ابزار گرم کار

~1.2343

W300

 

63

9022S

~X32CrMoCoV3-3-3

ابزار گرم کار

~1.2885

W321

 

64

9045I

-

ابزار گرم کار

-

 

 

65

0214I

QSt36-3

اکستروژن سرد

-

 

 

66

0303D

C4C

اکستروژن سرد

1.0303

 

 

67

0335D

-

اکستروژن سرد

1.0335

 

 

68

2007D

70Cr2

بلبرینگ

1.2007

 

 

69

3505C

-

بلبرینگ

-

 

 

70

3505S

100Cr6

بلبرینگ

1.3505

R100

 

71

0038I

-

تـجاری

-

 

 

72

0060A

Grade 60

تـجاری

-

 

 

73

0060I

-

تـجاری

-

 

 

74

0060T

-

تـجاری

-

 

 

75

0070I

-

تـجاری

-

 

 

76

0116G

St3sp

تـجاری

-

 

 

77

0144G

St5sp

تـجاری

-

 

 

78

0528T

-

تـجاری

-

 

 

79

0533D

-

تـجاری

1.0533

 

 

80

0533I

-

تـجاری

-

 

 

81

0430D

-

جوشکاری

1.0430

 

 

82

0494D

11Mn4Al

جوشکاری

1.0494

 

 

83

5125D

11MnSi6

جوشکاری

1.5125

 

 

84

0715D

9SMn 28

خوش تراش

1.0715

 

 

85

0718D

11SMnPb30

خوش تراش

1.0718

 

 

86

0721D

10S20

خوش تراش

1.0721

 

 

87

0723B

En32M

خوش تراش

-

 

 

88

0724D

22 S 20

خوش تراش

1.0724

 

 

89

0726D

35S20

خوش تراش

1.0726

 

 

90

0727F

45 MF 6

خوش تراش

-

 

 

91

0727S

45S20

خوش تراش

1.0727

Z986

 

92

0736D

9SMn 36

خوش تراش

1.0736

 

 

93

0736S

9 SMn36

خوش تراش

1.0736

Z908

 

94

0737S

9SMnPb36

خوش تراش

1.0737

Z952

 

95

9023S

35SMn10

خوش تراش

-

Z912

 

96

9030B

En 202

خوش تراش

-

 

 

97

9034B

212M36

خوش تراش

-

 

 

98

9041B

606M36

خوش تراش

-

 

 

99

7242D

16CrMo4

دما بالا

1.7242

 

 

100

7258D

24CrMo5

دما بالا

1.7258

 

 

101

7258I

-

دما بالا

-

 

 

102

7258S

-

دما بالا

1.7258

D340

 

103

7335S

13CrMo4-4

دما بالا

1.7335

D330

 

104

7362A*

A 335 Grade P5

دما بالا

1.7362

 

 

105

7380S

10CrMo9-10

دما بالا

1.7380

D320

 

106

7709S

21CrMoV5-7

دما بالا

1.7709

D230

 

107

7711I

40CrMo 4 7

دما بالا

1.7711

 

 

108

7733D

24CrMoV 5-5

دما بالا

1.7733

 

 

109

0623D

R260

ریل

1.0623

 

 

110

4006D

X12Cr13

زنگ نزن

1.4006

 

 

111

4021D

X20Cr13

زنگ نزن

1.4021

 

 

112

4024D

X15Cr13

زنگ نزن

1.4024

 

 

113

4028D

X30Cr13

زنگ نزن

1.4028

 

 

114

4300S

X5CrNi18-8

زنگ نزن

1.43

A505

 

115

4301A

X 5CrNi  18 10

زنگ نزن

1.4301

 

 

116

4301S

X5CrNi18-10

زنگ نزن

1.4301

A500

 

117

4305S

X10CrNiS18-9

زنگ نزن

1.4305

A506

 

118

4306A

X 5CrNi 1911

زنگ نزن

1.4306

 

 

119

4310S

X9CrNi18-8

زنگ نزن

1.4310

A520

 

120

4361S

X1CrNiSi18-15-4

زنگ نزن

1.4361

A610

 

121

4401A

X5CrNiMo 17 12 2

زنگ نزن

1.4401

 

 

122

4401S

X2CrNiMo17-12-2

زنگ نزن

1.4401

A120

 

123

4404A

AISI 316L

زنگ نزن

1.4404

 

 

124

4404S

X2CrNiMo17-13-2

زنگ نزن

1.4404

A200

 

125

4429S

X2CrNiMoN17-13-3

زنگ نزن

1.4429

A410

 

126

4435S

X2CrNiMo18-14-3

زنگ نزن

1.4435

A205

 

127

4436S

X5CrNiMo17-13-3

زنگ نزن

1.4436

A100

 

128

4439S

X2CrNiMoN17-13-5

زنگ نزن

1.4439

A400

 

129

4466S

X1CrNiMoN25-22-2

زنگ نزن

1.4466

A405

 

130

4539S

X2NiCrMoCu25-20-5

زنگ نزن

1.4539

A962

 

131

4541S

X6CrNiTi18-10

زنگ نزن

1.4541

A700

 

132

4550S

X5CrNiNb18-10

زنگ نزن

1.4550

A750

 

133

4571S

X6CrNiMoTi17-12-2

زنگ نزن

1.4571

A300

 

134

4580S

X6CrNiMoNb17-12-2

زنگ نزن

1.4580

A350

 

135

4586S

X5NiCrMoCuNb22-18

زنگ نزن

1.4586

A955

 

136

4873D

X45 CrNiW 18 9

زنگ نزن

1.4873

 

 

137

9032S

X2CrNi18-9

زنگ نزن

~1.4306

A604

 

138

9050S

 

زنگ نزن

 

A101

 

139

9052S

X6CrNiS18-9

زنگ نزن

-

A507

 

140

9054S

~X3CrNiMo27-5-2

زنگ نزن

~1.4460

A900

 

141

9055S

-

زنگ نزن

-

A950

 

142

9056S

 

زنگ نزن

 

A963

 

143

9059S

~X15CrNiSi25-20

زنگ نزن

~1.4841

H532

 

144

0122D

~S235JR

سخت شونده سطحی

~1.0122

 

 

145

0204A

SAE 1008

سخت شونده سطحی

-

 

 

146

1121A

SAE 1010

سخت شونده سطحی

-

 

 

147

0050I

-

سخت شونده سطحی

-

 

 

148

0416D

-

سخت شونده سطحی

-

 

 

149

0453A

SAE 1018

سخت شونده سطحی

-

 

 

150

0570D

S355J2G3

سخت شونده سطحی

1.0577

 

 

151

0577D

S355J2

سخت شونده سطحی

1.0577

 

 

152

1121D

CK10&C10E

سخت شونده سطحی

1.1121

 

 

153

1141D

CK15& C15E

سخت شونده سطحی

1.1141

 

 

154

1141S

CK15

سخت شونده سطحی

1.1141

E920

 

155

1148B

C16E

سخت شونده سطحی

-

 

 

156

1149B

En3A

سخت شونده سطحی

-

 

 

157

1149D

Cm 22& En 3A

سخت شونده سطحی

1.1149

 

 

158

1149P

AF43

سخت شونده سطحی

-

 

 

159

1152D

Cq22

سخت شونده سطحی

1.1152

 

 

160

5713C

16 CrNi 4

سخت شونده سطحی

-

 

 

161

5714B

637H17

سخت شونده سطحی

-

 

 

162

5715B

En352

سخت شونده سطحی

-

 

 

163

5752S

14NiCr14

سخت شونده سطحی

1.5752

E200

 

164

5860S

14NiCr18

سخت شونده سطحی

1.5860

E204

 

165

5919F

16NiCr6

سخت شونده سطحی

1.5919

 

 

166

5919S

 15CrNi6

سخت شونده سطحی

1.5919

E230

 

167

5920S

18CrNi8

سخت شونده سطحی

1.5920

E220

 

168

6526A

SAE8620H

سخت شونده سطحی

-

 

 

169

6526B

805M22

سخت شونده سطحی

-

 

 

170

6566I

18NiCrMo5

سخت شونده سطحی

1.6566

 

 

171

6587D

18CrNiMo76

سخت شونده سطحی

1.6587

 

 

172

6655D

32NiCrMo 125

سخت شونده سطحی

1.6655

 

 

173

6657B

832M13

سخت شونده سطحی

1.6657

 

 

174

6956D

33 NiCrMoV 14-5

سخت شونده سطحی

1.6956

 

 

175

7014I

~17Cr3

سخت شونده سطحی

~1.7014

 

 

176

7015S

15Cr3

سخت شونده سطحی

1.7015

E525

 

177

7027J

SCr420H

سخت شونده سطحی

-

 

 

178

7131C

-

سخت شونده سطحی

-

 

 

179

7131S

16MnCr5

سخت شونده سطحی

1.7131

E410

 

180

7139S

16MnCrS5

سخت شونده سطحی

1.7139

E411

 

181

7147D

20MnCr5

سخت شونده سطحی

1.7147

 

 

182

7149P

20MC5

سخت شونده سطحی

1.7149

 

 

183

7149S

20MnCrS5

سخت شونده سطحی

1.7149

E401

 

184

7242P

16CD4

سخت شونده سطحی

-

 

 

185

7243D

18CrMo4

سخت شونده سطحی

1.7243

 

 

186

7244D

18CrMoS4

سخت شونده سطحی

1.7244

 

 

187

7262D

15CrMo5

سخت شونده سطحی

1.7262

 

 

188

7262I

-

سخت شونده سطحی

-

 

 

189

7262J

15CrMo5

سخت شونده سطحی

-

 

 

190

7264D

20CrMo5

سخت شونده سطحی

1.7264

 

 

191

7264I

20CrMo5

سخت شونده سطحی

-

 

 

192

7264J

(SCM420H)

سخت شونده سطحی

1.7264

 

 

193

7321A

(SAE4118)

سخت شونده سطحی

1.7321

 

 

194

7321S

20MoCr4

سخت شونده سطحی

1.7321

E320

 

195

7325D

25 MoCr 4

سخت شونده سطحی

1.7325

 

 

196

7333D

22CrMoS3-5

سخت شونده سطحی

1.7333

 

 

197

8599D

8CrMo16

سخت شونده سطحی

1.8599

 

 

198

9004S

21NiCrMo2

سخت شونده سطحی

~1.6523

E115

 

199

9026B

En 207

سخت شونده سطحی

-

 

 

200

9027I

En 207

سخت شونده سطحی

-

 

 

201

9031B

815H17

سخت شونده سطحی

-

 

 

202

9031C

18 NiCrMo 5

سخت شونده سطحی

-

 

 

203

9038B

665M23

سخت شونده سطحی

-

 

 

204

9047B

130M15

سخت شونده سطحی

-

 

 

205

1201R

XC48H2

عملیات حرارتی پذیر

1.1201

 

 

206

0402I

C22

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

207

0432A

A105

عملیات حرارتی پذیر

1.0432

 

 

208

0432D

C21

عملیات حرارتی پذیر

1.0432

 

 

209

0503I

C45

عملیات حرارتی پذیر

1.0503

 

 

210

0511B

~En8C&~080M40

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

211

0535D

C 55

عملیات حرارتی پذیر

1.0535

 

 

212

0540D

C 50

عملیات حرارتی پذیر

1.054

 

 

213

0543I

-

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

214

1128P

45M5

عملیات حرارتی پذیر

1.1128

 

 

215

1151D

C22E

عملیات حرارتی پذیر

1.1151

 

 

216

1157I

~ 45M5 BT UA2

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

217

1165S

30Mn5

عملیات حرارتی پذیر

1.1165

V930

 

218

1167B

En 15

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

219

1167D

36Mn5

عملیات حرارتی پذیر

1.1167

 

 

220

1167I

-

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

221

1169P

20M5

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

222

1170D

28Mn6

عملیات حرارتی پذیر

1.1170

 

 

223

1175P

41Mn4

عملیات حرارتی پذیر

1.1175

 

 

224

1176A

AISI 1038

عملیات حرارتی پذیر

1.1176

 

 

225

1178B

C30E&CK30

عملیات حرارتی پذیر

1.1178

 

 

226

1178D

C30E&CK30

عملیات حرارتی پذیر

1.1178

 

 

227

1180B

En5C,080A32

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

228

1180P

AF 56

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

229

1181S

CK 35

عملیات حرارتی پذیر

1.1181

V935

 

230

1186B

En8&080M40

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

231

1186D

C40E

عملیات حرارتی پذیر

1.1186

 

 

232

1186P

XC38

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

233

1191D

2C45

عملیات حرارتی پذیر

1.1191

 

 

234

1191P

XC48

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

235

1191S

CK45

عملیات حرارتی پذیر

1.1191

V945

 

236

1201B

En43B

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

237

1201D

C45R& En43B

عملیات حرارتی پذیر

1.1201

 

 

238

1201I

-

عملیات حرارتی پذیر

1.1201

 

 

239

1203D

C55E

عملیات حرارتی پذیر

1.1203

 

 

240

1205B

080A52

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

241

1206D

C50E

عملیات حرارتی پذیر

1.1206

 

 

242

1209P

AF70

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

243

1213S

CF53

عملیات حرارتی پذیر

1.1213

V953

 

244

1221S

CK 60

عملیات حرارتی پذیر

1.1221

V960

 

245

1260D

66Mn4

عملیات حرارتی پذیر

1.1260

 

 

246

5067I*

~ L80 Type 1

عملیات حرارتی پذیر

~ 1.5067

 

 

247

5122S

37MnSi5

عملیات حرارتی پذیر

1.5122

V762

 

248

5432D

42MnMo7

عملیات حرارتی پذیر

1.5432

 

 

249

5755S

31CrNi14

عملیات حرارتی پذیر

1.5755

V214

 

250

6510D

39NiCrMo3

عملیات حرارتی پذیر

1.6510

 

 

251

6511S

36CrNiMo4

عملیات حرارتی پذیر

1.6511

V165

 

252

6528A

SAE 8660

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

253

6540D

-

عملیات حرارتی پذیر

1.6540

 

 

254

6541D

23 MnNiCrMo 5-2

عملیات حرارتی پذیر

1.6541

 

 

255

6580D

30CrNiMo 8

عملیات حرارتی پذیر

1.6580

 

 

256

6580S

30CrNiMo8

عملیات حرارتی پذیر

1.6580

V145

 

257

6582A

AISI 4340

عملیات حرارتی پذیر

1.6582

 

 

258

6582D

34CrNiMo 6

عملیات حرارتی پذیر

1.6582

 

 

259

6582S

34CrNiMo6

عملیات حرارتی پذیر

1.6582

V155

 

260

6659S

31NiCrMo13-4

عملیات حرارتی پذیر

1.6659

V110

 

261

6926S

38NiCrMoV 7-3

عملیات حرارتی پذیر

1.6926

V134

 

262

6959D

35NiCrMoV125

عملیات حرارتی پذیر

1.6959

 

 

263

7001D

38Cr1

عملیات حرارتی پذیر

1.7001

 

 

264

7002P

45C.TS.

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

265

7003P

38C2

عملیات حرارتی پذیر

1.7003

 

 

266

7033D

34Cr4

عملیات حرارتی پذیر

1.7033

 

 

267

7034D

37Cr4

عملیات حرارتی پذیر

1.7034

 

 

268

7034I

-

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

269

7035S

41Cr4

عملیات حرارتی پذیر

1.7035

V500

 

270

7037D

34CrS4

عملیات حرارتی پذیر

1.7037

 

 

271

7038B

En18C

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

272

7038D

37CrS4

عملیات حرارتی پذیر

1.7038

 

 

273

7039B

530M40

عملیات حرارتی پذیر

1.7039

 

 

274

7039D

41CrS4

عملیات حرارتی پذیر

1.7039

 

 

275

7039I

-

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

276

7218I

~ 27CD4

عملیات حرارتی پذیر

~ 1.7218

 

 

277

7218P

27CD4

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

278

7218S

25CrMo4

عملیات حرارتی پذیر

1.7218

V340

 

279

7220D

34CrMo4

عملیات حرارتی پذیر

1.7220

 

 

280

7220S

34CrMo4

عملیات حرارتی پذیر

1.7220

V330

 

281

7223S

41CrMo4

عملیات حرارتی پذیر

1.7223

V320

 

282

7225D

42CrMo4

عملیات حرارتی پذیر

1.7225

 

 

283

7226D

34CrMoS4

عملیات حرارتی پذیر

1.7226

 

 

284

7227B

708A42

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

285

7227D

42CrMoS4

عملیات حرارتی پذیر

1.7227

 

 

286

7228S

50CrMo4

عملیات حرارتی پذیر

1.7228

V310

 

287

7734S

 -

عملیات حرارتی پذیر

1.7734

V354

 

288

9016S

~35NiCrMoV12-4

عملیات حرارتی پذیر

~1.6959

V117

 

289

9017S

~40NiCrMo6

عملیات حرارتی پذیر

~1.6565

V130

 

290

9018S

 -

عملیات حرارتی پذیر

 -

V732

 

291

9025B

En16

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

292

9025I

605M36

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

293

9044I

~50Cr2

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

294

9046P

27MnCr5

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

295

9095I

-

عملیات حرارتی پذیر

-

 

 

296

0913S

50Mn7

فنر

1.0913

F180

 

297

1222D

C62D2

فنر

1.1222

 

 

298

1232D

C68D2

فنر

1.1232

 

 

299

1242D

C72D2

فنر

1.1242

 

 

300

1248D

C75S

فنر

1.1248

 

 

301

1255D

C80D2

فنر

1.1255

 

 

302

1262D

C82D2

فنر

1.1262

 

 

303

5023D

38Si7

فنر

1.5023

 

 

304

5024S

46Si7

فنر

1.5024

F114

 

305

5025S

51Si7

فنر

1.5025

F100

 

306

5025U

51Si7

فنر

1.5025

 

 

307

5026S

55Si7

فنر

1.5026

F110

 

308

5027S

~60Si7

فنر

1.5027

F108

 

309

5028S

65Si7

فنر

1.5028

F105

 

310

7102D

54SiCr6

فنر

1.7102

 

 

311

7103S

65SiCr5

فنر

1.7103

F200

 

312

7108S

60SiCr7

فنر

1.7108

F128

 

313

7176A

SAE 5160

فنر

-

 

 

314

7176D

55Cr3

فنر

1.7176

 

 

315

7176J

SUP9

فنر

-

 

 

316

7176S

55Cr3

فنر

1.7176

F300

 

317

7701I

42CrMoV

فنر

-

 

 

318

7701S

51CrMoV4

فنر

1.7701

F500

 

319

8159S

50CrV4

فنر

1.8159

F550

 

320

8161D

58CrV4

فنر

1.8161

 

 

321

9036I

-

فنر

-

 

 

322

9037I

~251A58

فنر

-

 

 

323

9042J

SUP12

فنر

-

 

 

324

9043G

35ChGSA

فنر

-

 

 

325

2235S

80CrV2

فولاد اره

1.2235

B400

 

326

2703S

 ~74NiCr2

فولاد اره

1.2703

B535

 

327

9000S

~80CrV2 

فولاد اره

~1.2235

B412

 

328

9001S

 -

فولاد اره

  -

B530

 

329

9002S

~C87WS

فولاد اره

~1.1840

B904

 

330

9003S

~C75W

فولاد اره

~1.1750

B908

 

331

4718S

X45CrSi9-3

فولاد سوپاپ

1.4718

H700

 

332

4871S

X53CrMnNiN21-9

فولاد سوپاپ

1.4871

H850

 

333

4873S

X45CrNiW18-9

فولاد سوپاپ

1.4873

H800

 

334

2312S

40CrMnMoS8-6

فولاد قالب

1.2312

M200

 

335

2162S

21MnCr5

فولاد قالب

1.2162

M100

 

336

2764S

X19NiCrMo4

فولاد قالب

1.2764

M130

 

337

9012S

~15NiCr14

فولاد قالب

~1.2735

M120

 

338

9013S

~40CrMnMoS8-6

فولاد قالب

~1.2312

M210

 

339

9014S

~X36CrMo17

فولاد قالب

~1.2316

M300

 

340

9015S

~X42Cr13

فولاد قالب

~1.2083

M310

 

341

1154D

C42D2

کشش و نورد سرد

1.1154

 

 

342

1164D

C48D2

کشش و نورد سرد

1.1164

 

 

343

1220I

~ C56D2

کشش و نورد سرد

~ 1.1220

 

 

344

1242I

~C72D2+B

کشش و نورد سرد

~1.1242

 

 

345

4713S

X10CrAl7

مقاوم به حرارت

1.4713

H160

 

346

4724S

X10CrAl13

مقاوم به حرارت

1.4724

H140

 

347

4742S

X10CrAl18

مقاوم به حرارت

1.4742

H120

 

348

4749S

X18CrN28

مقاوم به حرارت

1.4749

H102

 

349

4762S

X10CrAl24

مقاوم به حرارت

1.4762

H100

 

350

4821S

X20CrNiSi25-4

مقاوم به حرارت

1.4821

H300

 

351

4828S

~X15CrNiSi20-12

مقاوم به حرارت

1.4828

H550

 

352

4841S

X15CrNiSi25-20

مقاوم به حرارت

1.4841

H525

 

353

4842S

X12CrNi25-21

مقاوم به حرارت

1.4842

H522

 

354

4864S

X1NiCrSi36-16

مقاوم به حرارت

1.4864

H520

 

355

4876S

X10NiCrAlTi32-20

مقاوم به حرارت

1.4876

H500

 

356

4923D

X22CrMoV12-1

مقاوم به حرارت

-

 

 

357

9057S

 ~X20CrNiSi25-4

مقاوم به حرارت

~1.4821

H304

 

358

9058S

-

مقاوم به حرارت

-

H508

 

359

1249I

C70S6+V

میکرو آلیاژ

1.1249

 

 

360

1249P

C70

میکرو آلیاژ

1.1249

 

 

361

1302I

~ 30MSV6

میکرو آلیاژ

~1.1302

 

 

362

1302P

30MSV6

میکرو آلیاژ

-

 

 

363

5231D

38MnSiVS5

میکرو آلیاژ

1.5231

 

 

364

5232R

27MnSiVS6

میکرو آلیاژ

1.5232

 

 

365

5510D

28B2

میکرو آلیاژ

1.5510

 

 

366

5515A

10B38

میکرو آلیاژ

1.5515

 

 

367

5515D

38B2

میکرو آلیاژ

1.5515

 

 

368

5523I

~10B21

میکرو آلیاژ

-

 

 

369

5526I

F30B

میکرو آلیاژ

~1.5526

 

 

370

5529D

27MnB5

میکرو آلیاژ

1.5529

 

 

371

5530D

20MnB5

میکرو آلیاژ

1.5530

 

 

372

5532P

38 MB 5

میکرو آلیاژ

-

 

 

373

5535D

23MnB4

میکرو آلیاژ

1.5535

 

 

374

5538D

37MnB5

میکرو آلیاژ

1.5538

 

 

375

7007D

37CrB1

میکرو آلیاژ

1.7007

 

 

376

7077D

36CrB4

میکرو آلیاژ

1.7077

 

 

377

7147C

ZF 7B

میکرو آلیاژ

-

 

 

378

7182D

27MnCrB5-2

میکرو آلیاژ

1.7182

 

 

379

7271D

23CrMoB3-3

میکرو آلیاژ

1.7271

 

 

380

7765D

32CrMoV12-10

میکرو آلیاژ

1.7765

 

 

381

9028X

22BCr 3

میکرو آلیاژ

-

 

 

382

9029I

MCB240H

میکرو آلیاژ

-

 

 

383

9033I

38MnVS 5

میکرو آلیاژ

-

 

 

384

9035I

38MnVS5

میکرو آلیاژ

-

 

 

385

9039P

30MSV6

میکرو آلیاژ

-

 

 

386

9040I

~38CrV4

میکرو آلیاژ

-

 

 

387

9048I

-

میکرو آلیاژ

-

 

 

388

5501A

10B15

میکرو آلیاژ بوردار

1.5501

 

 

389

5515I

~10B38/~38B2

میکرو آلیاژ بوردار

1.5515

 

 

390

7076D

32CrB4

میکرو آلیاژ بوردار

1.7076

 

 

391

8507S

34CrAlMo5

نیترایدینگ

1.8507

V810

 

392

8509D

41CrAlMo7-10

نیترایدینگ

1.8509

 

 

393

8515S

31CrMo12

نیترایدینگ

1.8515

V304

 

394

8519S

31CrMoV9

نیترایدینگ

1.8519

V350

 

395

8550S

34CrAlNi7

نیترایدینگ

1.8550

V820

 
 

 

 

 
آدرس کارخانه : یزد؛ بلوار آزادگان، بلوار شهید دهقان منشادی، کیلومتر 24 جاده فولاد آلیاژی، شرکت فولاد آلیاژی ایران - کدپستی: 8945151694


تلفن : (035) 37 25 30 90 - 96


فکس : (035) 37 25 46 80


ایمیل : export@iasco.ir

آدرس دفتر تهران : خیابان کریم خان زند،‌خیایان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک 51، شرکت فولاد آلیاژی ایران - کدپستی: 1589863316


تلفن : (021) 88 32 26 25 - 27


فکس : (021) 88 32 26 28


ایمیل : info@iasco.ir