زبان

 

 

گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مزایده مزایده انواع کابل مزایده یك مرحله‌ای فروش اقلام مازاد

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/05

 

مزایده مزایده قرقره مستعمل مزایده یك مرحله‌ای فروش اقلام مازاد

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/05

 

مزایده مزایده 4555 عدد دیسک مستعمل مزایده یك مرحله‌ای فروش اقلام مازاد

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/05

 

مزایده مزایده 10.000 کیلوگرم باتری مستعمل مزایده یك مرحله‌ای فروش اقلام مازاد

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/05

 

مزایده مزایده یک دستگاه خودروی شاسی بلند سانگ یانگ مزایده یك مرحله‌ای فروش اقلام مازاد

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/04

 

مزایده مزایده غلتک های مستعمل مزایده یك مرحله‌ای فروش اقلام مازاد

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/31

 

مزایده مزایده قالب های اینگات مزایده یك مرحله‌ای فروش اقلام مازاد

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/31

 

مزایده مزایده 3.000 تن پوسته اکسیدی مزایده یك مرحله‌ای فروش اقلام مازاد

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/27

 

مزایده‌ها مزایده یک دستگاه خودروی شاسی بلند سانگ یانگ مزایده یك مرحله‌ای فروش اقلام مازاد

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/11

 

مناقصات مناقصه عمومی یک دستگاه ساید لیفتراک 7تن مناقصه دو مرحله‌ای خرید

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/19

 

مزایده‌ها مزایده عمومی خرسک به شماره 97/05 مزایده یك مرحله‌ای امور خرید

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

 

عاملیت فروش آگهی عاملیت فروش مناقصه یك مرحله‌ای امور بازاریابی و فروش

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

 

مزایده‌ها آگهی مزایده عمومی پوسته اکسیدی شماره 04/95 مزایده یك مرحله‌ای برنامه ریزی و امور خرید

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

 

مزایده‌ها شناسایی جهت مزایده پوسته اکسیدی مزایده یك مرحله‌ای خرید و ارزیابی تامین کنندگان

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/13

 

مناقصات فراخوان شناسایی پیمانکار جهت برشکاری خرسک و ته تاندیش مناقصه یك مرحله‌ای امور خرید

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/05

 

مناقصات تمدید مجدد مهلت زمانی مناقصه عمومی ساخت قطعات مکانیکی مناقصه یك مرحله‌ای امور خرید

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

 

مناقصات تمدید مهلت زمانی مناقصه عمومی ساخت قطعات مکانیکی مناقصه یك مرحله‌ای امور خرید

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/23

 

مناقصات مناقصه ساخت و تعمیر قطعات مکانیکی مناقصه یك مرحله‌ای امور خرید

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/23

 

مزایده‌ها مزایده عمومی چوب و تخته های ضایعاتی مزایده یك مرحله‌ای امور خرید

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/19

 

مزایده‌ها فروش پوسته های اکسیدی مزایده یك مرحله‌ای امور خرید

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/27

 

1 2 صفحه:

آدرس کارخانه : یزد؛ جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر 24 جاده فولاد- شرکت فولادآلیاژی ایران - کدپستی: 8945151694


تلفن : (035) 37 25 30 90 - 96


فکس : (035) 37 25 46 80


پست الکترونیک : export@iasco.ir

آدرس دفتر تهران : خیابان کریم خان زند،‌خیایان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک 51، شرکت فولاد آلیاژی ایران - کدپستی: 1589863316


تلفن : (021) 88 32 26 25 - 27


فکس : (021) 88 32 26 28


پست الکترونیک : sales@iasco.ir