سه‌شنبه, 30 مرداد 1397
 
 نظرسنجی
سايت فولاد آلياژي ، تا چه اندازه در آشنايي شما با محصولات آلياژي موثر بوده است ؟
شرکت فولاد آلیاژی ایران(سهامی عام) - مشروح خبر :: بازدید خانوادگی

بازدید خانوادگی

 

مقدمه خبر :

زندگی خانوادگی بیش از هر عامل دیگر، شخصیت را شکل می دهد. 

 

 

خانه ذره بینی است که از میان آن اولین نگاه را به همدلی و محبت و دیگر وظایف اجتماعی می اندازد. خانه در حقیقت بالینی است که در آن با صحبت و نگرش، با احترام به متانت و حرمت، عقاید خلق می شوند، مدرسه ای که درس های صداقت و کذب، درستی و فریب آموخته می شوند و کالبدی که سرانجام ساختار جامعه را تعیین می کند.
زندگی خانوادگی در شکل گیری شخصیت به عنوان یک شخص بالغ نیز دخیل است.
خانواده های قوی و سالم، افراد را به انتخاب های سازنده، بـه پروراندن نظم های مثبت و پرداخت بهای امروز برای موفقیت فردا تشویق می کند.
خانه و خانواده پناهگاهی امن در میان طوفان هاست. بر این اساس و آشنایی بیشتر خانواده های محترم همکاران از محل کار همسران و پدرانشان بازدید از خطوط تولید شرکت را آغاز نمودیم که امید است در یادگیری و همدلی و محبت در بین خانواده بزرگ شرکت فولاد آلیاژی ایران مؤثر باشد.

منبع خبر: