دوشنبه, 28 خرداد 1397
 
 نظرسنجی
سايت فولاد آلياژي ، تا چه اندازه در آشنايي شما با محصولات آلياژي موثر بوده است ؟
شرکت فولاد آلیاژی ایران(سهامی عام) - مشروح خبر :: تولید سایزهای 90 و 95 میلیمتر از بلوم برای سفارشات صادراتی

تولید سایزهای 90 و 95 میلیمتر از بلوم برای سفارشات صادراتی

 

مقدمه خبر :

در راستای کاهش قیمت تمام شده، زمان تحویل، افزایش راندمان تولید و کاهش مصرف گاز در سایزهای محصولات 90 و 95 میلیمتر مقرر گردید مسیر ریخته گری از اینگات به بلوم تغییرپیدا کند.  

 

 

بدین منظور و برای بررسی عیوب داخلی، وضعیت محصولات در واحدهای مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد.
در همین راستا ابتدا ماکرواچ های محصولات تولیدی از بلوم چک شد و سپس کیفیت داخلی از نظر نتایج تست آلتراسونیک مورد ارزیابی قرار گرفت که مشخص شد بدون وجـود عیب می توان سایزهای90 و 95 میلیمتر سفارشات صادراتی را از بلوم تولید کرد.
منافع و نتایج حاصل از اجرای پروژه
* افزایش Yeild به میزان تقریبی ده تا پانزده درصد
*کاهش زمان تولید و کاهش زمان تحویل به مشتری 
* کاهش تجمع بار در واحد21 جهت آماده سازی و کمک بــه گلوگاه IC ریخته گری تکباری با کاهش تعداد ذوب ریخته گری تکباری. 
* افزایش ظرفیت تولید نورد سنگین HSM. کاهش تعداد پاس نورد و کاهش زمان نورد
* افزایش Yeild نورد سنگین HSM 
* کاهش هزینه تولید 
* افزایش تعداد شارژ به کوره از یک اینگات به 5 بلوم
اعضای  تیم پروژه: محمدرضا زمانی، فاطمه جعفری و قاسمعلی شیرازی فراشاه

 

 

منبع خبر: