زبان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شماره تماس با کارکنان امور بازاریابی و فروش

 

دورنگار امور بازاریابی و فروش 03537254083 می باشد.

نام و نام خانوادگی

تلفن

آدرس الکترونیکی

سمت

سید رضا سیفتی

۰۳۵۳۱۲۲۴۵۰۹

seifati@iasco.ir

saleoffice@iasco.ir

مدیر امور بازاریابی و فروش

علی رضا کفیری ۰۳۵۳۱۲۲۲۶۷۶ a.kafiri@iasco.ir

کارشناس برنامه ریزی فروش

مهین رضازاده

۰۳۵۳۱۲۲۲۵۶۶

saleoffice@iasco.ir

مسئول دفتر مدیر

سامان احمدیه

۰۳۵۳۱۲۲۲۷8۵

-------

کارمند دبیرخانه فروش

تحقیقات بازاریابی شرکت فولاد آلیاژی ایران

ابراهیم آیت نیا

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۹۱

marketres@iasco.ir

رئیس تحقیقات بازاریابی

حجت راعی

۰۳۵۳۱۲۲۲۵۰۲

h.raei@iasco.ir

کارشناس تحقیقات بازاریابی

علی محمد دهقانی زاده

۰۳۵۳۱۲۲۲۵۶۵

am.dehghanizadah@iasco.ir

sal40101@iasco.ir

کارشناس تحقیقات بازاریابی

مهندسی فروش شرکت فولاد آلیاژی ایران

علی رضا ناطقی

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۷۷

a.nateghi@iasco.ir

رییس مهندسی فروش

سید یاسر سلیمانی

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۶۰

tcs@iasco.ir

sy.soleimani@iasco.ir

سرپرست خدمات مشتریان

مهدی صیاد

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۶۱

m.sayad@iasco.ir

کارمند ارتباط با مشتری

محبویه فتوحی

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۵۹

m.fotoohi@iasco.ir

سرپرست فناوری فروش

محمد حسین امینی راد

۰۳۵۳۱۲۲۲۵۹۲

a.aminirad@iasco.ir

کارشناس فناوری فروش

سعید صابری فر

۰۳۵۳۱۲۲۲۵۹۳

s.sabrifar@iasco.ir

کارشناس فناوری فروش

مهدی نورسته ۰۳۵۳۱۲۲۲۶۵8   کارشناس مهندسی فروش
مسعود مطلبیان ۰۳۵۳ٍ۱۲۲۲۷۹8   کارشناس مهندسی فروش

فروش داخلی شرکت فولاد آلیاژی ایران

محمد رضا صادقی

۰۳۵۳۱۲۲۲۵۷۷

mr.sadeghi@iasco.ir

رییس  فروش داخل

محمد مهدی دهقان

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۷۱

mm.dehghan@iasco.ir

سرپرست فروش صنعتی

محمد دشتی

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۷۰

m.dashti@iasco.ir

کارشناس فروش داخل

مرتصی دهقانی

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۶۴

mo.dehghani@iasco.ir

کارشناس فروش داخل

علی رضا علی چی

۰۳۵۳۱۲۲۲۵۶۹

ar.alichi@iasco.ir

کارمند فروش داخل

سعید غفوری

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۷۲

s.ghafoori@iasco.ir

کارشناس فروش داخل

محمد حسن کرمی

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۷۳

mh.karami@iasco.ir

کارمند فروش داخل

روشن واحدی

۰۳۵۳۱۲۲۲۵۶۴

r.vahedi@iasco.ir

کارمند فروش داخل

سهیلا ملانوری

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۶۲

s.mollanori@iasco.ir

کارشناس فروش داخل

سحر اسداللهی

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۷۴

s.asdollahi@iasco.ir

کارشناس فروش داخل

سولماز دشتی ۰۳۵۳۱۲۲۲۶۷۲ s.dashti@iasco.ir کارشناس فروش داخل

صادرات شرکت فولاد آلیاژی ایران

حمید رضا کوچکی

02188324048

hrkoochaki@iasco-trading.ir

export@iasco.ir

مامور به شرکت گسترش تجارت فولاد آلیاژی ایرانیان

سید حسین دهقانی

۰۳۵۳۱۲۲-2588

h.dehghani@iasco.ir

مامور به شرکت گسترش تجارت فولاد آلیاژی ایرانیان

فرهاد مزیدی

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۶۳

a.mazidi@iasco.ir

مامور به شرکت گسترش تجارت فولاد آلیاژی ایرانیان

آندیا خسروی

۰۳۵۳۱۲۲۲۶۷۵

a.khosravi@iasco.ir

مامور به شرکت گسترش تجارت فولاد آلیاژی ایرانیان

محمد فرزاد فرازنده

02188324048

farazandeh@iasco-trading.ir

 

عفت رحیمی

۰۳۵۳۱۲۲۲۵۹۴

e.rahimi@iasco.ir

مامور به شرکت گسترش تجارت فولاد آلیاژی ایرانیان

روح الله ملاحسینی

02188324048

 

مامور به شرکت گسترش تجارت فولاد آلیاژی ایرانیان

 

 

 

 

 

 

 

 
آدرس کارخانه : یزد؛ جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر 24 جاده فولاد- شرکت فولادآلیاژی ایران - کدپستی: 8941636667


تلفن : (035) 37 25 30 90 - 96


فکس : (035) 37 25 46 80


ایمیل : export@iasco.ir

آدرس دفتر تهران : خیابان کریم خان زند،‌خیایان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک 51، شرکت فولاد آلیاژی ایران - کدپستی: 1589863316


تلفن : (021) 88 32 26 25 - 27


فکس : (021) 88 32 26 28


ایمیل : sales@iasco.ir