زبان

 

« شرایط عمومی استعلام خرید کالا »

 

شرایط عمومی استعلام، جزئی از اسناد و مدارک استعلام بهاء مربوطه می‌باشد. بدیهی است اولویت پیشنهادات ارائه شده با تامین کنندگانی است که مفاد شرایط را رعایت نموده باشند.

ماده 1 ) کلیه اطلاعات و مدارک موضوع درخواست خرید در اختیار تامین کننده قرار گرفته است. بدیهی است در صورت نیاز به اطلاعات کاملتر طی مهلت تعیین شده در برگ استعلام بهاء مکاتبه توسط تامین کننده صورت می‌گیرد.

ماده 2 ) صورتحساب تامین کننده پس از تحویل وکارشناسی کالا پرداخت می گردد.

تبصره1 : تامین کننده می تواند شرایط پرداخت را در پیشنهاد خود ارائه نماید، بدیهی است اولویت با پیشنهاداتی است که بر اساس  ماده 2 پیشنهاد ارائه نمایند.

تبصره2 : لازم است پیشنهاد با لحاظ کلیه هزینه ها ومسئولیت بسته بندی ،حمل ،بیمه وغیرو تا تحویل کالا در انبار این شرکت بدون لحاظ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ارائه گردد. بدیهی است در صورت برنده شدن با ارائه فاکتور با فرمت مربوطه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده قابل پرداخت می باشد .

 ماده 3 ) زمان تحویل کالا توسط تامین کننده اعلام می‌شود. اولویت با پیشنهاداتی است که حداقل زمان تحویل را ارائه می‌دهند.

ماده 4 ) جریمه تأخیر پس از اتمام مهلت تحویل تائید شده در هنگام سفارش معادل میزان تعیین شده در ابلاغیه سفارش خواهد بود و چنانچه زمان تأخیر بیشتر از3/1 برابر مدت تحویل شود، خریدار حق خواهد داشت ضمن لغو درخواست خرید مذکور و اعمال در امتیاز عملکرد آن شرکت، تا سقف 20%  از کل قیمت آن قطعه را به عنوان جریمه از تامین کننده  مطالبه و یا از صورت حسابهای موجود وی یا هر محل دیگری استیفاء نماید.

توضیح1 : تاخیر مستند به فعل خریدار مشمول جریمه نخواهد شد .

توضیح2 : مهلت تحویل در ابلاغیه تعیین می گردد.

ماده 5 ) تامین کننده موظف است کلیه اقلام مورد درخواست را براساس مشخصات قید شده روی برگ استعلام بهاء و سایر مشخصات مربوطه ، ضمائم تائید شده و سایر مکاتبات رسمی تحویل و تسلیم خریدار نماید .

تبصره 1 : در صورتی که تغییراتی در مشخصات فنی اعم از تیپ قطعه یا سازنده ایجاد گردد،لازم است تامین کننده تغییرات مبلغ کار را با آنالیز به خریدار اعلام و تاییدیه دریافت نماید.

تبصره 2 : در صورتی که هر زمان مشخص گردد که قطعات تحویلی به انبار با مشخصات قید شده در درخواست و پیوست‌های مربوطه به شرحی که در تبصره فوق اعلام گردیده، منطبق نبوده خریدار حق خواهد داشت ضمن اخذ کل مبلغ پرداختی، تا سقف 20 درصد را به عنوان جریمه از تا مین کننده  مطالبه و یا از صورتحساب های موجود وی و یا از هر محل دیگری کسر نماید. تا مین کننده  در این مورد حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می‌نماید.

تبصره 3 : لازم است تامین کننده پیشنهادات را با ارزیابی اثرات زیست محیطی و ایمنی ارائه نماید.

ماده 6) قیمت هر یک از اقلام مورد معامله قطعی بوده و کاهش یا افزایش نرخ تورم یا نرخ ارز و سایر موارد از جمله تغییر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات، تأثیری بر مبلغ نخواهد داشت.

تبصره: در صورت دگرگونی اساسی و بنیادی در شرایط موجود و تغییرات فاحش در افزایش و یا کاهش قیمت‌ها، اعم از تغییرات بیشتر از %5 در نرخ ارز، قیمت‌ها با توافق طرفین تعدیل می‌گردد .

ماده 7 ) بازرسی کالا :

-  بازرسی کالا های استاندارد در محل انبار این شرکت صورت می گیرد .

-  بازرسی کالاهای ساخت بنا به ماهیت کالا توسط کارشناس این شرکت و یا بازرس اعلام شده در برگ استعلام بهاء ویا سفارش خرید بر اساس دستور العمل مربوطه که در محل سایت این شرکت قراردارد صورت می گیرد.

تبصره: سازنده موظف به ارائه برنامه زمانی مراحل بازرسی و تست به بازرس و امور مهندسی کارخانه حداکثر به مدت یک هفته بعد از ابلاغ کار می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم اعلام ، زمان ابلاغ شده قطعی می‌باشد.

-  هزینه بازرسی‌های اضافی به دلیل قصور سازنده ( بنا به تشخیص خریدار) بعهده سازنده می باشد.

ماده 8 ) شرایط تحویل :

- محل تحویل کالا انبار شرکت فولاد آلیاژی ایران (DDP یزد) واقع در : یزد بلوار آزادگان خیابان شهید دهقان منشادی 24 کیلومتری جاده فولاد آلیاژی می باشد.

تبصره : تامین کننده می تواند شرایط تحویل را در پیشنهاد خود ارائه نماید، بدیهی است اولویت با پیشنهاداتی است که ماده 8 رعایت شده باشد.

ماده 10 ) در صورت عدم امکان تأمین ، تامین کننده  موظف به ارائه پاسخ کتبی به استعلام های این شرکت در مهلت تعیین شده می‌باشد. بدیهی است عدم پاسخ به منزله عدم تمایل همکاری آن شرکت تلقی و در همکاری‌های آتی موثر خواهد بود .

تذکر : شرایط خصوصی اعلام شده در برگ استعلام بهاء مقدم برشرایط عمومی فوق می باشد.

 

 

 

 

 

 
آدرس کارخانه : یزد؛ جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر 24 جاده فولاد- شرکت فولادآلیاژی ایران - کدپستی: 8941636667


تلفن : (035) 37 25 30 90 - 96


فکس : (035) 37 25 46 80


ایمیل : export@iasco.ir

آدرس دفتر تهران : خیابان کریم خان زند،‌خیایان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک 51، شرکت فولاد آلیاژی ایران - کدپستی: 1589863316


تلفن : (021) 88 32 26 25 - 27


فکس : (021) 88 32 26 28


ایمیل : sales@iasco.ir