زبان

 

فرم شماره 1 : پرسشنامه ارزیابی صلاحیت پیمانکاران                                            دانلود

فرم شماره 2: پرسشنامه ارزیابی صلاحیت خدمات  و کارهای تعمیراتی                       دانلود

فرم شماره 3: پرسشنامه ارزیابی صلاحیت سازندگان ( کارخانه )                               دانلود

فرم شماره 4: پرسشنامه ارزیابی صلاحیت کارگاه های ساخت و تراشکاران حقیقی      دانلود

فرم شماره 5: پرسشنامه ارزیابی صلاحیت بازرگانان                                                دانلود

فرم شماره 6: پرسشنامه ارزیابی صلاحیت مغازه داران                                            دانلود

فرم شماره 7: پرسشنامه ارزیابی صلاحیت مشاوران                                              دانلود
آدرس کارخانه : یزد؛ جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر 24 جاده فولاد- شرکت فولادآلیاژی ایران - کدپستی: 8941636667


تلفن : (035) 37 25 30 90 - 96


فکس : (035) 37 25 46 80


ایمیل : export@iasco.ir

آدرس دفتر تهران : خیابان کریم خان زند،‌خیایان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک 51، شرکت فولاد آلیاژی ایران - کدپستی: 1589863316


تلفن : (021) 88 32 26 25 - 27


فکس : (021) 88 32 26 28


ایمیل : sales@iasco.ir