سه‌شنبه, 30 مرداد 1397
 
 نظرسنجی
سايت فولاد آلياژي ، تا چه اندازه در آشنايي شما با محصولات آلياژي موثر بوده است ؟
شرکت فولاد آلیاژی ایران(سهامی عام) - فراخوان شناسائی تأمین کنندگان مواد اولیه

.شرکت فولاد آلیاژی ایران در نظر دارد به منظور شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان در موضوعات ارائه شده به شرح ذیل اقدام نماید
 

کد نیاز

شرح خدمات

توضیحات ضروری

مسئول  فنی جهت راهنمایی

شماره تماس

پرسشنامه مورد نیاز

1

تامین انواع فروآلیاژها

کاربید سیلیسم، تیتانیوم، فسفر، کلسیم، کرم کم کربن ، پیریت، سیلیکو منگنز، مولیبدن، وانادیوم،  نیوبیوم، کلسیم سیلسیم،دولومیت ، فروکروم پرکربن،‌ فروکروم نیتروژن دار، فرومنگنر نیتروژن دار،‌فروسیلسیم؛ فروتنگستن، فرو بر، منگنز کم کربن و پرکربن، دی اکسیدیشن؛ فرو آلومینیوم، آنتراسیت

رئیس خرید مواد اولیه

03531222547

فرم شماره 3

یا

فرم شماره 5 

2

تامین انواع پودر

آلومینا،‌فروسیلیس، کربن، میش متال

رئیس خرید مواد اولیه

03531222547

 فرم شماره 3

یا

فرم شماره 5 

3

تامین انواع وایر

آلومینیوم؛‌کلسیم؛ کربن، گوگرد، تیتانیوم منیزیوم

رئیس خرید مواد اولیه

03531222547

 فرم شماره 3

یا

فرم شماره 5 

4

تامین انواع شمش ریخته گری

آلومینیوم؛‌نیکل، چدن ؛ گرانول

رئیس خرید مواد اولیه

03531222547

 فرم شماره 3

یا

فرم شماره 5 

 

دریافت مدارک:

سایت شرکت فولاد آلیاژی ایران www.iasco.ir ، منوی صفحه اصلی، خرید و تامین کنندگان، منابع خرید، فرم های ارزیابی صلاحیت، پرسش نامه ارزیابی صلاحیت پیمانکاران

آدرس:

یزد، بلوار آزادگان، بلوار شهید دهقان، کیلومتر 24 جاده فولاد آلیاژی ایران، کارخانه فولاد آلیاژی ایران، واحد شناسایی وارتقاء منابع خرید، کد پستی: 8945151694

شماره های تماس:

31222667-035 و 31222715-035