دوشنبه, 28 خرداد 1397
 
 نظرسنجی
سايت فولاد آلياژي ، تا چه اندازه در آشنايي شما با محصولات آلياژي موثر بوده است ؟
شرکت فولاد آلیاژی ایران(سهامی عام) - مشروح خبر :: دستور العمل های مهارت گرایی بجای مدرک گرایی بزودی اعلام می گردد

دستور العمل های مهارت گرایی بجای مدرک گرایی بزودی اعلام می گردد

 

مقدمه خبر :

با توجه بــه مصاحبه با مهنـدس محمد حسین مزیدی؛ مدیر منابع انسانی و امور اداری در خبرنامه شماره 105 مورخ 3/4/96 و صحبتهای ایشان در راستای موضوع مهارت گرایی به جای مدرک گرایی و با توجه به سؤالات مکرر همکاران در این مورد، مجدداً به سراغ ایشان رفتیم و در همین خصوص به گفتگو پرداختیم که به هم می خوانیم.  

 

 

مدیر واحد منابع انسانی و امور اداری در خصوص مبحث مهارت گرایی به جای مدرک گرایی در شرکت گفت: دستورالعمل های مربوطه تهیه شده است و ان شاءالله پس از تصویب نهایی، برای رفع این چالش اقدام خواهد شد. 
وی از تهیه دستورالعمل های تعیین سطح مهارت کارکنان در خصوص دیپلم ها، تکنسین ها و کارشناسان نیز خبر داد و گفت: واحد منابع انسانی و امور اداری با توجه به مکانیزم های مهارت شناسی کارکنان(از طریق آزمون، مصاحبه و روش های مختلف کانون ارزیابی) سطح مهارت افراد را سنجیده و به طبع شناسایی سطح مهارت، شرایط متفاوت پرداختی برای آنها در نظر گرفته شده و شرایط رشد نیز فراهم خواهد شد.
وی از تغییر برخی آئین نامه ها و رویه های گذشته سازمان خبــر داد و گفت: واحد منابع انسانــی در صــدد است بــا تشویق و تــرغیب همکاران آنــان را بــه سمت توسعه مهارت هایشان به جـای ارتقای مدرک تحصیلی سوق دهد. 
مهندس مزیدی در این خصوص افزود: قبلاً برای ارتقای افرادی که مدرک تحصیلی مرتبط نداشتند از سوابق کاری آنان کاسته و در ازای آن پست بالاتر به آنها داده می شد که با توجه به طرح کانون ارزیابی و سنجش میزان مهارت همکاران مقرر گردید با در نظر گرفتن ارزیابی مهارت همکاران از طریق این کانون سوابق گرفته شده بازگردانده شود.
مهندس محمدحسین مزیدی در خصوص بحث ادامه تحصیل همکاران با توجه به نوع ساختار شرکت گفت: شاید اشتباه در رویه و دستورالعمل های شرکت افراد را به سمت گرفتن مدارک بالاتر تحصیلی سوق داده است از این جهت که تنها راه رشد خود را در سازمان در گرفتن مدارک بالاتر دیده اند. 
مهندس مزیدی در خصوص پرسنلی که جدیداً تبدیل وضعیت شده اند نیز گفت: با توجه به قول مساعد واحد منابع انسانی در خصوص بررسی سوابق این دسته از افراد، این اقدام نیز در حال بررسی و به زودی اجرا خواهد شد.
ایشان در پایان خطاب به کارکنان شرکت گفت: پرسنل فولاد شایسته بهترین ها هستند و همه باید تلاش کنیم تا این بهترین ها برای آنها محقق گردد.                    ان شاا...

 

منبع خبر: