سه‌شنبه, 30 مرداد 1397
 
 نظرسنجی
سايت فولاد آلياژي ، تا چه اندازه در آشنايي شما با محصولات آلياژي موثر بوده است ؟
شرکت فولاد آلیاژی ایران(سهامی عام) - نمایش فرم استخدام
 
 

محل الصاق عکس :
توجه : لطفا به تمام سوالات بصورت صریح و کامل جواب دهید.
* نام:  * وضعیت تأهل:  تعداد اولاد:   تعداد افراد تحت تکفل: 
* نام خانوادگی:      دین :   مذهب: 
   نام پدر:   وضعیت نظام وظیفه: دلیل معافیت: 
  محل تولد:     نشانی محل سکونت
* تاریخ تولد: 
ش.ش: محل صدور:  * شماره تماس : منزل: تلفن همراه:
* کد ملی:  سایر:    ایمیل: 
مدرک تحصیلی(دوره متوسطه)
نام دبیرستان /هنرستان رشته تحصیلی سال اخذ دیپلم معدل کتبی معدل کل
مدرک تحصیلی دانشگاهی
نام دانشگاه مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش سال ورودی تاریخ اخذ مدرک معدل کل رتبه کنکور
نام و نام خانوادگی شغل نشانی کامل محل کار یا اقامت تلفن
نام زبان درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن
عالی خوب متوسط ضعیف عالی خوب متوسط ضعیف عالی خوب متوسط ضعیف عالی خوب متوسط ضعیف

الف: نرم افزارهای عمومی سطح توانایی ب: نرم افزارهای تخصصی سطح توانایی
مسلط آشنایی مسلط آشنایی
       
       
       
       
       

1- نام ماشین آلاتی که باآنهامی توانید کارانجام دهید:
2- دوره های تخصصی گذرانده شده:
نام دوره نام موسسه آموزشی مدت دوره تاریخ اتمام

از شغل آخرتان شروع کرده و به ترتیب معکوس در هر موسسه ای که کار کرده اید بنو یسید.
از تاریخ تا تاریخ نام سازمان سمت حقوق ماهانه علت ترک کار

1- شغل مورد تقاضا :
2- آیا حاضر به انجام کار در شیفت و نوبت های مختلف کاری هستید؟     ذکر دلیل:
حداقل حقوق درخواستی :
طریقه آشنایی با شرکت :

 * تأیید مطالب فرم