سه‌شنبه, 30 مرداد 1397
 
 نظرسنجی
سايت فولاد آلياژي ، تا چه اندازه در آشنايي شما با محصولات آلياژي موثر بوده است ؟
شرکت فولاد آلیاژی ایران(سهامی عام) - مشروح آگهی
 
کد سند:    
« آگهی مناقصه عمومی شماره ق/ع/3/96 »
مشخصات آگهی
 موضوع: خدمات تعمیر و بازسازی انواع پمپهای هیدرولیک
تشریح:
 
« آگهی مناقصه عمومی  شماره ق/ع/3/96 »
 

       شرکت فولادآلیاژی ایران در نظر دارد انجام خدمات تعمیر و بازسازی انواع پمپهای هیدرولیک خود را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .  

  

متقاضیان شرکت در مناقصه  می توانند پس از تسلیم فیش واریزی  به مبلغ 300،000 ریال به حساب جاری سیبا (ملی)به شماره  0106015130005  یا حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101229436004 اسناد مربوطه را از طریق وب سایت این شرکت به آدرس www.iasco.ir دریافت نمایند.

    

   پیشنهادات می بایست تا ساعت15روزیک شنبه مورخ12/9/96به دبیرخانه حراست شرکت  واقع در محل کارخانه(یزد- بلوارآزادگان- بلوار شهید دهقان منشادی-کیلومتر24جاده فولاد آلیاژی) تحویل گردد.

 

                شرکت فولاد آلیاژی ایران

واحد منتشر کننده: امور خرید
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 2148