زبان
 
کد سند:    
مناقصه عمومی شماره ق/ع/96/01
مشخصات آگهی
 موضوع: تعمیر وبازسازی سیلندرهای هیدرولیک واحدهای تولیدی
تشریح:
«   آگهی مناقصه عمومی  شماره ق/ع/1/96   »
       شرکت فولادآلیاژی ایران در نظر دارد انجام خدمات تعمیر وبازسازی سیلندرهای  هیدرولیک واحدهای تولیدی  خودرابراساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .  
متقاضیان شرکت در مناقصه  می توانند پس از تسلیم فیش واریزی  به مبلغ 300،000 ریال به حساب جاری سیبا (ملی)به شماره  0106015130005  یا حساب جاری سپهر صادرات به شماره  0101229436004 اسناد مربوطه را ازطریق وب سایت این شرکت به آدرس www.iasco.ir دریافت نمایند.

       پیشنهادات می بایست تاساعت15روزدو شنبه  مورخ15/8/96به دبیرخانه حراست شرکت  واقع در محل کارخانه(یزد- بلوارآزادگان- بلوار شهید دهقان منشادی-کیلومتر24جاده فولاد آلیاژی) تحویل گردد       

شرکت فولاد آلیاژی ایران

واحد منتشر کننده: امور خرید
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: دنیای اقتصاد و پیمان یزد
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 781

آدرس کارخانه : یزد؛ بلوار آزادگان، بلوار شهید دهقان منشادی، کیلومتر 24 جاده فولاد آلیاژی، شرکت فولاد آلیاژی ایران - کدپستی: 8945151694


تلفن : (035) 37 25 30 90 - 96


فکس : (035) 37 25 46 80


ایمیل : export@iasco.ir

آدرس دفتر تهران : خیابان کریم خان زند،‌خیایان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک 51، شرکت فولاد آلیاژی ایران - کدپستی: 1589863316


تلفن : (021) 88 32 26 25 - 27


فکس : (021) 88 32 26 28


ایمیل : sales@iasco.ir